Mgr. Michaela Kvasničková

Mgr. Michaela Kvasničková

Už od dětství mě přitahovaly příběhy a lidské osudy. Zajímalo mě, co lidé v mém okolí řeší, v čem jsme každý jedinečný, kdo má jaký talent a schopnosti. Snažila jsem se přijít na kloub zákonitostem fungování vztahů, a hlavně jsem toužila víc poznat sebe samotnou.

To vše mě přirozeně nasměrovalo k psychologii, kterou jsem vystudovala na Filosofické fakultě UK v Praze. Během následujících patnácti let jsem pak jako psycholog pracovala na různých pozicích, mj. na linkách důvěry, jako školní psycholog nebo jako psycholog ve státní, komerční a sociální sféře. Mám za sebou i stáže a pracovní zkušenosti z Londýna a Bruselu. Mimo to se již řadu let věnuji konzultacím v rámci své soukromé poradny.

Kromě studia psychologie, terapeutického výcviku a všech výše uvedených praktických zkušeností mě v mém osobním životě i v mojí psychologické praxi naprosto zásadně ovlivnil sebezkušenostní vzdělávací systém Principy Života®, jehož východiskem je teze, že vše co v životě máme či nemáme, i to, jak se nám daří či nedaří, je výsledkem našich vlastních hodnot, přesvědčení a různých motivací, které jsou však často našemu vědomí skryté. Když tyto naše skryté motivace a hodnoty „odhalíme a pojmenujeme“ a vědomě pak přenastavíme, můžeme vést spokojený a naplněný život.

Vidím v tomto přístupu velice efektivní způsob, jak si aktivně tvořit svůj život k obrazu svému. Kromě konzultací proto nabízím i semináře této praktické sebezkušenostní filosofie.

Můj manžel Václav je také kouč, společně vedeme párové konzultace a učíme semináře Principů života®.

Máme spolu tři děti školního i předškolního věku. S jejich příchodem jsem se ve svém životě ale i ve své praxi přirozeně začala mnohem více věnovat tématům kolem výchovy dětí, fungování rodiny, partnerských a sourozeneckých vztahů. Baví mě hledat a nalézat řešení, jak to udělat, aby nám spolu bylo dobře a abychom lépe připravili děti na život. Ze všech našich rodinných zkušeností pak hojně čerpám i při práci s mými klienty.

Ve své praxi se setkávám s dospělými i dětmi ve všech fázích života, kteří řeší nejrůznější problémy. Hledáme spolu jak to udělat, aby se cítili a měli líp – sami se sebou, doma, v práci či ve škole, s kamarády, s kolegy, v rodině, ať už je rodina celá nebo rozdělená či nově vzniklá. Společné hledání často bývá hotový detektivní příběh, který se nám ale za předpokladu ochoty na straně klienta daří většinou rozplést k uspokojivému konci.