Michaela Kvasničková

Konzultace, semináře, přednášky a mediace

Jak mít spokojený život,
jak změnit to, co nefunguje.

Individuální konzultace

Partnerské konzultace

Semináře

Přednášky

Mediace

Michaela Kvasničková
Michaela Kvasničková v bílem

Individuální konzultace

Individuální psychologické poradenství, psychoterapie a koučování ohledně nejrůznějších témat, které řešíte – např. problémy se zvládáním emocí a stresu, partnerské problémy, obtíže ve výchově dětí, neuspokojivý zdravotní stav, pocity úzkosti, vyhoření, ztráta smyslu života, nízké sebevědomí, problémy v práci, problémy při hledání partnera nebo ve vztazích všeobecně.
Společně se podíváme na váš problém, zjistíme co nefunguje a ujasníte si, jaké další kroky potřebujete udělat pro to, abyste se ve výsledku cítili lépe.
Pracuji i s dětmi a jejich rodiči (buď dohromady nebo zvlášť). Často řešíme výchovu dětí, problémy v škole či školce, adaptaci na školu nebo školku, školní zralost, sourozenecké vztahy, zvýšené nároky na sebe, partnerské problémy souvisejících s rozvodem či rozchodem a následným rozdělením péče o děti, komunikaci s dětmi ohledně rozchodu apod.

Cena 60 min – 900 Kč
Cena 90 min – 1 100 Kč

Objednat se
Telefonicky: 776 165 327

Mailem: [email protected]

Nebo vyplňte tento formulář

Objednávka | Individuální konzultace
Michaela a Vašek Kvasničkovi

Partnerské konzultace

Pro všechny, kteří nejsou spokojeni ve svém partnerském vztahu a hledají řešení. Konzultace se mohou týkat partnerských témat jako neshody a konflikty, pocity odcizení, potřeba změny, nedostatek komunikace, problémy v sexu, řešení vztahů s vlastními i nevlastními dětmi, rozdílné pohledy na výchovu nebo neshody se širší rodinou apod.
Tyto konzultace vedu sama nebo společně se svým mužem Václavem, který je také kouč. Výhodou je, že získáte jak ženský, tak mužský úhel pohledu na váš problém.

Cena 90-120 min – 1 600 Kč

Objednat se
Telefonicky: 776 165 327

Mailem: [email protected]

Nebo vyplňte tento formulář

Objednávka | Partnerské konzultace
Michaela a Vašek Kvasničkovi
Michaela Kvasničková
Michaela Kvasničková

Semináře praktické sebezkušenostní filozofie

Semináře jsou určeny pro všechny, kteří to myslí s prací na sobě samém opravdu vážně a mají chuť převzít zodpovědnost za všechny oblasti svého života a uvést je do stavu, se kterým budou spokojeni. V celkem 14ti na sebe navazujících seminářích Principy života® získáte pomyslnou mapu, díky které budete schopni optimálně vyřešit své problémy, což v důsledku vede k pocitu naplněného a smysluplného života. Semináře vedu i se svým manželem Václavem.
Zde více o seminářích.

Cena za třídenní seminář 1. stupně (1. – 3.)
5 000 Kč

Cena za čtyřdenní seminář 2. a 3. stupně (4. – 14.)
6 500 Kč

Objednat
Telefonicky: 776 165 327

Mailem: [email protected]

Nebo vyplňte tento formulář

Objednávka | Semináře praktické sebezkušenostní filozofie
Michaela Kvasničková se žábou

Přednášky

Přednáším o různých tématech týkajících se výchovy dětí i partnerských vztahů-učení dětí, spánek, sourozenecké vztahy, období vzdoru, problémy s jídlem, zvykání si na školku nebo školu, partnerské neshody, apod.

 

Cena a podmínky spolupráce dohodou.
Prosím kontaktujte mě pro více informací.

Objednat se
Telefonicky: 776 165 327

Mailem: [email protected]

Nebo vyplňte tento formulář

Objednávka | Přednášky
Michaela Kvasničková se žábou
Scrable mediace
Scrable mediace

Mediace

Mediace vám může pomoci při řešení konfliktů. Mají-li dvě sporné strany zájem na vyřešení své situace mimo soudní řízení, je mediace jednou z možností jak směřovat k domluvě. V komunikaci mezi stranami je prostředníkem mediátor, který usnadňuje výměnu informací a pomáhá účastníkům slyšet jejich potřeby, pracuje s emocemi, pomáhá definovat témata, která se budou probírat, a posouvá je za aktivní účasti obou stran k řešení.
Cílem je najít nová řešení z minulé a současné situace, s tím, že obě strany mají zájem na řešení do budoucna.
V mediaci obvykle řešíme rodinné spory, např. mezigenerační nebo příbuzenské neshody a často situace související s rozvodovým řízením – např. dělení majetku, nastavení péče o dítě, styk s dětmi. Dále sousedská nedorozumění, konflikty mezi známými nebo spor s institucí, např. obcí či školou.
Mediaci vedeme s kolegyní ve dvou a na první schůzku se s vámi domluvíme s každým zvlášť. V prvním setkání jde o vzájemné sdělení informací, popsání s čím přicházíte, co potřebujete řešit. Mediace trvá obvykle 3 hodiny a většinou je potřeba se sejít několikrát, čas, počet i délku mediace ale individuálně přizpůsobujeme průběhu a situaci.

Cena a podmínky spolupráce dohodou.
Prosím kontaktujte mě pro více informací.

Objednat se
Telefonicky: 776 165 327

Mailem: [email protected]

Nebo vyplňte tento formulář

Objednávka | Mediace

Konzultace probíhají osobně v Zadní Třebani,
případně i venku v přírodě nebo online přes Skype, Zoom
či jinou aplikaci dle domluvy.