INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

aneb
jaké informace o vás sbírám a proč, kam ty mršky schovávám a k čemu je používám

 

Milí návštěvníci mých webových stránek, vítejte v sekci, kterou jsem si vůbec nepřála mít. Evropská unie se však rozhodla, že bude více chránit vaše soukromí, a proto teď čtete tento text.
Je tedy mou povinností vám – bohužel bez zvuků fanfáry – oznámit, že zpracovávám vaše osobní údaje! Vezměte tedy prosím na vědomí, že Mgr. Michaela Kvasničková je správcem vašich osobních údajů.

Kdy vaše osobní údaje sbírám?
Když mi napíšete e-mail nebo vyplníte a odešlete kontaktní formulář, který najdete na konci mých stránek a který používám pro vaše i své pohodlí. A v zásadě i tehdy, pokud byste mi napsali SMS zprávu.

Jaké osobní údaje sbírám?
V případě kontaktního formuláře jde o vaše jméno, telefon a e-mailovou adresu. Kontaktní formulář obsahuje i část „Zpráva“. Toto pole slouží pro jakýkoli Váš dotaz, vzkaz či poznámku. Je jen na vás, co mi napíšete, resp. jaké osobní údaje mi poskytnete. Stejně jako v případě e-mailu, příp. SMS zprávy.

V každém případě mám za to, že tak činíte s plnou odpovědností. To znamená, že si plně uvědomujete, že mi své osobní údaje dáváte k dispozici a že tak činíte naprosto svobodně.

Jaké osobní údaje ještě mohu sbírat?
Existují osobní údaje, které se řadí do tzv. zvláštní kategorie a které jsou zvláštně chráněny. Jedná se o údaje, které vypovídají o vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech. Dále se jedná o genetické údaje, o biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu či údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Pokud tedy do kontaktního formuláře (do části „Zpráva“) nebo do e-mailu, příp. do SMS zprávy uvedete jakýkoli výše zmíněný osobní údaj zvláštní kategorie, mám za to, že tak činíte se vší odpovědností. To znamená, že si plně uvědomujete, že mi takový citlivý údaj dáváte k dispozici a že tak činíte naprosto svobodně.

Proč vaše osobní údaje vlastně sbírám a k čemu je používám?
V zásadě proto, že vás zřejmě zajímají moje služby a potřebujete se na něco rychle, neformálně a nezávazně zeptat nebo se objednat na konzultaci. Vaše osobní údaje tedy nesbírám a nezpracovávám proto, že bych si v tom libovala, ale proto, abychom mohli vůbec navázat nějaký kontakt a případně spolupráci. Vaše osobní údaje samozřejmě nikomu dalšímu nepředávám.

Kde vaše osobní údaje uchovávám?
Vaše osobní údaje vložené do kontaktního formuláře mi přijdou na e-mail. E-mailovou schránku, stejně jako přístup do mého osobního počítače, mám samozřejmě chráněnou kvalitním heslem a kromě mě do ní nemá přístup žádný jiný člověk. Stejné je to v případě vašich případných SMS zpráv, které uchovávám pouze ve svém telefonu a nikam jinam je nekopíruji. Telefon mám standardně zabezpečený.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchovávám?
V zásadě pouze do té doby, než je splněn účel našeho prvotního kontaktu. Pokud se tedy nedomluvíme na další spolupráci, veškeré vaše osobní údaje bezodkladně mažu.

Pokud si objednáte individuální nebo párovou konzultaci vaše osobní údaje si ponechám. V takovém případě vám ráda a osobně vysvětlím další podrobnosti týkající se dalšího zpracování osobních údajů.

Další věci, které byste měli vědět.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Tedy kdykoli po mně chtít, abych si Vaše osobní údaje vymazala. Dále máto právo požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, právo požadovat opravu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, a právo vznést námitku proti jejich zpracování.

Popsaná práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře nebo prostřednictvím jakéhokoli kontaktu, který zde o sobě uvádím.

Co můžete udělat, pokud by se vám nelíbilo, jak vaše osobní údaje zpracovávám?
Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 747/27, 170 00 Praha 7.